Plaatsen van riolering, keermuren, drainage, ... Het waterdoorlaatbaar maken van terreinen, bouwrijp maken van gronden, nivelleringswerken en zelfs kleine afbraakwerken voeren wij uit. Aanleg van parkings en omgevingsaanleg rond bedrijven en woningen zitten ook in ons gamma. Voor ieder grondwerk hebben wij de aangepaste materialen en machines van groot tot klein waardoor wij snel en efficiënt de werken kunnen uitvoeren.